Chính sách rút bài/sửa bài

- Quy định về việc hủy, rút lại bài báo (chỉ áp dụng với bài báo chưa được xuất bản trên bản in/bản điện tử ) trên Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam
- Việc hủy bài báo được Tổng biên tập áp dụng cho các bài báo đang trong quá trình xuất bản nhưng bị phát hiện:

  • Có lỗi sai nghiêm trọng làm thay đổi kết quả của bài báo;
  • Nội dung bài viết trùng với một bài báo khác đã được xuất bản;
  • Tác giả có những vi phạm đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học như nộp bài báo cho nhiều tạp chí cùng lúc, giả mạo trong tuyên bố về quyền tác giả, đạo văn, ngụy tạo dữ liệu, và những trường hợp tương tự;


- Tác giả được phép rút lại bài viết trong lần phản biện lần 1, sau lần phản biện 2 tác giả không được phép rút lại bài viết khi chưa được sự chấp thuận của Tổng biên tập Tạp chí. Việc rút lại bài báo đã xuất bản được thực hiện theo yêu cầu của:

  • Tác giả và/hoặc đồng tác giả bài báo; hoặc
  • Tổng biên tập theo đề nghị của các thành viên trong cộng đồng khoa học.