Hội đồng Biên tập

Nhân sự Tạp chí

TT Họ tên Chức vụ 
1 PGS.TS. Dương Kim Anh  Tổng Biên tập
2 TS. Lê Hồng Việt Phó Tổng Biên tập
3 ThS. Đỗ Ngọc Nhung Thư ký Tòa soạn

Hội đồng cố vấn Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

TT Họ tên  
1 ThS. Nguyễn Thị Minh Hương Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
2 GS.TS. Nguyễn Hữu Minh Nguyên Viện trưởng Viện Gia đình và Giới
3 PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi Nguyên Phó Viện trưởng Viện Xã hội học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh chuyên môn

Chức danh Hội đồng

1

Lê Ngọc Hùng

Giáo sư,
Tiến sĩ

Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội

Thành viên

2

Trần Quang Tiến

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thành viên

3

Lê Thái Phong

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương HN

Thành viên

4

Trịnh Tiến Việt

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường ĐH Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

5

Đỗ Thị Thạch

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Nguyên Quyền Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thành viên

6

Trần Thị Mỵ Lương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học viện Phụ nữ
Việt Nam

Thành viên

7

Dương Kim Anh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thành viên

8

Lê Hồng Việt

Tiến sĩ

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thành viên

9

Nguyễn Hùng Cường

Tiến sĩ

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thành viên

10

Nguyễn Hải Hữu

Tiến sĩ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thành viên

11

Hà Thị Thanh Vân

Thạc sĩ

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thành viên

12

Hà Thị Thúy

Thạc sĩ

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thành viên

13

Antonia Daskina

Giáo sư,
Tiến sĩ

Hiệp hội nghề CTXH Liên bang Nga

Thành viên

14

Ramona Mihaila

Giáo sư,
Tiến sĩ

Tạp chí nghiên cứu giới, Mỹ

Thành viên

15

John Winterdyk

Giáo sư,
Tiến sĩ

Mount Royal University, Canada

Thành viên