Thông báo

27/04/2023
30/01/2023
Kinh mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng tham gia viết bài hội thảo khoa học: "Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới".
26/10/2022
Ngày 27/10, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Bình đẳng...
06/06/2022
Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ...
06/06/2022
Học viện Phụ nữ Việt Nam và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về việc làm nhằm đảm bảo...