HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ SỐ

Ngày 27/10, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh công nghệ số”. 

Hội thảo nhằm tăng cường trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, tạo diễn đàn học thuật thảo luận về các vấn đề liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới trong báo chí, truyền thông. 

Với chủ đề “Bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh công nghệ số”, nội dung hội thảo tập trung vào 03 chủ đề bộ phận:  

Chủ đề 1: Truyền thông trong bối cảnh công nghệ số 

Chủ đề 2: Thực trạng vấn đề giới trên báo chí, truyền thông  

Chủ đề 3: Một số vấn đề khác liên quan đến chủ đề Hội thảo (trên các góc độ pháp luật, đạo đức, văn hoá, thực hành…) 

Hội thảo đã nhận được hơn 80 đề xuất viết bài đến từ nhà khoa học, học giả trong nước và quốc tế; giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh từ các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu; các nhà quản lý, hoạt động xã hội; các cơ quan báo chí, truyền thông. Qua quá trình làm việc nghiêm túc và công tâm, Ban Tổ chức đã rà soát, phản biện và thông qua 37 tham luận chất lượng, đạt tiêu chuẩn về tính khoa học, tính lý luận và giá trị thực tiễn, được chọn in trên Kỷ yếu khoa học có chỉ số ISBN. 

Mời bạn đọc quan tâm tham dự hội thảo vào lúc: 8h Thứ 5 ngày 27/10/2022 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Viết bình luận