THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ VIỆC LÀM NHẰM ĐẢM BẢO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM”

Học viện Phụ nữ Việt Nam và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về việc làm nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
sẽ dự kiến tổ chức vào ngày 15/10/2022 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68
Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

         Hội thảo tập trung vào 04 chủ đề cơ bản sau:

Chủ đề 1: Hoàn thiện khung lý thuyết liên quan đến chính sách, pháp luật về việc làm tại Việt Nam

Chủ đề 2: Thực trạng thực thi chính sách, pháp luật về việc làm tại Việt Nam

Chủ đề 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về việc làm đáp ứng yêu cầu của thị trường và mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam

Chủ đề 4: Nội dung khác liên quan đến chủ đề của Hội thảo

Thời hạn đăng ký tên bài và gửi tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh: trước ngày 20/6/2022. Hạn gửi báo cáo toàn văn: trước 17h ngày 15/8/2022.

Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được đăng ký tham gia của quý độc giả quan tâm. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Email: vantc@hvpnvn.edu.vn

Hotline: 0948.820.294 (ThS. Trần Cẩm Vân)                         

Xin trân trọng giới thiệu./.     

 

Viết bình luận