Trao truyền giá trị nhân ái, tô đẹp phẩm giá người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Trao truyền giá trị nhân ái, tô đẹp phẩm giá người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Bùi Thị Hoà buihoadaknong@gmail.com Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Tóm tắt: 

Phẩm chất con người là một trong những giá trị cốt lõi, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Bằng phương pháp phân tích tài liệu và phân tích hoạt động thực tiễn, bài viết đi sâu phân tích, luận giải về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong việc trao truyền giá trị nhân ái trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới và yêu cầu xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam, gia đình Việt Nam. Bài viết chỉ ra rằng, phụ nữ Việt Nam rất tích cực tham gia vào lĩnh vực nhân đạo, đóng góp đáng kể cho công tác nhân đạo, từ thiện, với vai trò cá nhân và tổ chức, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, và Hội LHPN Việt Nam. Bài viết cũng đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò và đóng góp của phụ nữ trong công tác nhân đạo, trao truyền giá trị nhân ái, và tô đẹp phẩm giá người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Từ khóa: 
Values of humanity
dignity
Vietnamese women
new era
integration context
How to Cite: 
Bùi Thị Hoà, ,2023, Trao truyền giá trị nhân ái, tô đẹp phẩm giá người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, Tạp chí khoa học phụ nữ, 2-7, 22, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/trao-truyen-gia-tri-nhan-ai-dep-pham-gia-nguoi-phu-nu-viet-nam-thoi-dai-moi)

Bài viết cùng số