SỨC HÚT CỦA ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) ĐỐI VỚI TRI THỨC NHẬP CƯ TỪ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

SỨC HÚT CỦA ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) ĐỐI VỚI TRI THỨC NHẬP CƯ TỪ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Nguyễn Thị Thanh Mai nguyenthithanhmai@hcmussh.edu.vn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
Tóm tắt: 

Trong những năm gần đây Đài Loan (Trung Quốc) thu hút được rất nhiều đối tượng có cơ hội nhập quốc tịch Đài Loan, trong đó số lượng người Việt Nam nhập cư tại Đài Loan (Trung Quốc) gần đây rất cao. Một số quy chế thay đổi nới lỏng cho người nước ngoài muốn nhập cư ở Đài Loan (Trung Quốc) nhằm thu hút được giới tri thức ở lại để cống hiến; đồng thời những người muốn nhập quốc tịch cũng phải đáp ứng đủ điều kiện quy định pháp luật của nước sở tại. Đài Loan (Trung Quốc) là nơi thu hút được việc làm và có thu nhập tốt so với khu vực Châu Á, cũng như văn hóa rất gần với Việt Nam. Nghiên cứu tập trung vào người có trình độ từ thạc sĩ trở lên là người Việt Nam, họ đến Đài Loan (Trung Quốc) học tập sau đó họ đã ở lại Đài Loan (Trung Quốc) nhập cư hợp pháp. Nghiên cứu tập trung tìm ra nguyên nhân họ nhập quốc tịch, những khó khăn và thuận lợi nhập cư trước và sau khi nhập cư diễn ra trong đời sống của họ như thế nào. Bài viết đưa ra nguyên nhân gốc rễ lý giải cho việc tri thức Việt Nam nhập cư Đài Loan (Trung Quốc) như một chiến lược sinh kế nhằm xây dựng đời sống kinh tế, cải thiện thu nhập, nhận được phúc lợi xã hội. Đây cũng chính là nhu cầu tất yếu của con người.

Từ khóa: 
Đài Loan
du học sinh
thông tin
nhập cư.
How to Cite: 
Nguyễn Thị Thanh Mai, ,2024, SỨC HÚT CỦA ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) ĐỐI VỚI TRI THỨC NHẬP CƯ TỪ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, Tạp chí khoa học phụ nữ, 52-62, 25, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/suc-hut-cua-dai-loan-trung-quoc-doi-voi-tri-thuc-nhap-cu-tu-viet-nam-trong-nhung-nam-gan-day)

Bài viết cùng số