CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ NÔNG DÂN VIỆT NAM

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ NÔNG DÂN VIỆT NAM

Phùng Thị Quỳnh Trang trangptq@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Thị Minh Hương trangptq@vwa.edu.vn Trung ương Hội LHPN Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết được thực hiện từ đề tài nghiên cứu “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo
của phụ nữ nông dân Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện
năm 2021 nhằm mục tiêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo
trong nông nghiệp của phụ nữ nông dân Việt Nam, bao gồm: động lực nội tại, tự chủ trong
đổi mới sáng tạo, phong cách tư duy đổi mới sáng tạo và môi trường hỗ trợ đổi mới sáng
tạo. Tông qua phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, kế thừa thang đo của các công trình
nghiên cứu trong nước và quốc tế, nhóm nghiên cứu thiết kế bảng hỏi và sử dụng phương pháp
nghiên cứu định lượng để khảo sát 130 phụ nữ nông dân Việt Nam đổi mới sáng tạo trong
lĩnh vực nông nghiệp ở 6 tỉnh/thành phố thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Kết
hợp sử dụng phương pháp hồi quy đa biến, nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lực đổi mới sáng
tạo của phụ nữ nông dân Việt Nam trong nông nghiệp chịu tác động của động lực nội tại và
môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ nông dân Việt Nam trong lĩnh vực nông
nghiệp - lĩnh vực đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế.
 
Từ khóa: 
Innovation capacity
Female
Vietnamese female farmers
Tham khảo: 
How to Cite: 
Phùng Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Minh Hương, ,2021, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ NÔNG DÂN VIỆT NAM, Tạp chí khoa học phụ nữ, 72-80, 4, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/cac-yeu-anh-huong-den-nang-luc-doi-moi-sang-tao-trong-nong-nghiep-cua-phu-nu-nong-dan-viet-nam)

Viết bình luận

Bài viết cùng số