KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

LÊ VĂN SƠN
Tóm tắt: 
Bài viết này giới thiệu về kinh nghiệm quản lý lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) ở một số quốc gia trên thế giới. Các bài học kinh nghiệm chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các qui định, chính sách liên quan nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động giúp việc gia đình. Bài viết chia sẻ các bài học kinh nghiệm liên quan đến quản lý, giám sát việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản của một số quốc gia, đồng thời mô tả thực trạng công tác quản lý lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách góp phần quản lý hiệu quả lao động là người giúp việc gia đình ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: 
Domestic worker
domestic worker management.
Tham khảo: 

[1] Chính phủ Áo. (1962). Act governing domestic help and domestic employees

[2] Chính phủ Belarus. (1999). Labour codes, general labour and employment acts

[3] Chính phủ Hồng Kông. (2016). Employment contract (for a domestic helper recuited from aboard).

[4] Chính phủ Mali. (1992). Actes De La Repunlique Du MaLi.

[5] Chính Phủ Moldova. (2003). Labour Code of the Republic of Moldova, No.154-XV from 28.03.2003.

[6] Chính phủ Nam Phi. (1997). Basic Conditions of Employment Act.

[7] Chính phủ Philippines. (1995). Migrant Workers and overseas Filipnios Act.

[8] Chính phủ Philippines. (2013). An act instituting policies for the protection and welfare of domestic workers.

[9] Chính phủ Tanzania. (2004). Employment and labour relation act

[10] Chính phủ Tây Ban Nha. (2011). Royal Decree 1620/2011.

[11] Chính phủ Thụy Điển. (1961). Model employment contract for private servants

[12] Chính phủ Thụy Điển. (1982). Working Hours Act

[13] Fuchs, R.F. (1932). The French Law of Collective Labor Agreements

[14] GFCD. (2020). Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện một số quy định pháp luật lao động về quản lý lao động giúp việc gia đình.

[15] Chính phủ Philippines. (1995). Migrant Workers and overseas Filipnios act of 1995, http://www.poea.gov.ph/ laws&rules/files/Migrant%20Workers%20Act%20of%201995%20(RA%208042).html.

[16] Goldsmith, R.M. (2013). Collective bargaining and domestic workers in Uruguay

[17] University of the Western Cape. (2010). Enforcing the unenforceable: From enforcement to compliance. Chapter 2 of the 2010 interim Conference report, Domestic Workers Research Project, p. 31. https://www.dwrp.org.za/ index. php/2010-conference .

How to Cite: 
LÊ VĂN SƠN, ,2020, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM , Tạp chí khoa học phụ nữ, 59-70, 3, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/kinh-nghiem-quoc-te-ve-quan-ly-lao-dong-giup-viec-gia-dinh-va-mot-so-khuyen-nghi-doi-voi-viet-nam-1)

Bài viết cùng số