Quyển. 7, Số 3-2019

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC CHĂM SÓC NGƯỜI TÂM THẦN TRONG CÁC CƠ SỞ THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGUYỄN TRUNG HẢI,
2-12
2 NẠN TẢO HÔN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI CỦA THANH, THIẾU NIÊN NGƯỜI JRAI TẠI CHƯ PĂH, GIA LAI
LÊ TÔ ĐỖ QUYÊN,
NGUYỄN ĐỨC ANH,
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO,
13-20
3 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NỮ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
PHẠM HỒ VIỆT ANH,
21-27
4 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG TÂM LÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI MẸ CÓ CON KHUYẾT TẬT
VŨ MỘNG ĐÓA,
28-36
5 GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN KHI XẢY RA XUNG ĐỘT TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HÀ TRỌNG NGHĨA,
TRẦN NGỌC HỒNG,
37-48
6 NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC YÊU CẦU DỊCH CHUYỂN VIỆC LÀM CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
NGUYỄN THỊ TỐ VY,
49-58
7 VTOS, ACCSTP – CHUẨN KĨ NĂNG NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
BÙI THỊ TRANG,
PHẠM THỊ NHẠN,
59-67
8 XÃ HỘI HÓA CON CÁI CỦA CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM Ở ĐÀI LOAN THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WHOSE MOTHERS ARE VIETNAMESE IMMIGRANTS IN TAINWAN1
TRẦN THỊ NHUNG,
68-78