MÔ HÌNH “CÂU LẠC BỘ THỦ LĨNH CỦA SỰ THAY ĐỔI” DÀNH CHO TRẺ EM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH LAI CHÂU

MÔ HÌNH “CÂU LẠC BỘ THỦ LĨNH CỦA SỰ THAY ĐỔI” DÀNH CHO TRẺ EM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH LAI CHÂU

Nguyễn Thị Thu Hoài thuhoai@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 

Bài viết chia sẻ một phần kết quả nghiên cứu đầu vào của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”- thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: nghiên cứu các tài liệu liên quan và thực hiện khảo sát thực tiễn bằng bảng hỏi 61 học sinh (30 nam, 31 nữ), phỏng vấn sâu 1 học sinh nam, 1 học sinh nữ và 1 giáo viên thuộc trường THCS Nậm Xe, thuộc xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bài viết bao gồm 3 nội dung chính: (1) Thực trạng hoạt động của câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; (2) Sự tham gia của trẻ em và những kết quả đạt được; (3) Những khó khăn của trẻ em khi tham gia câu lạc bộ. Một số phát hiện chính: Mô hình “Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi” được xây dựng tại các trường THCS trên địa bàn; Mục đích hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới cho trẻ em trai và trẻ em gái; Nội dung sinh hoạt tương đối đa dạng; Cơ sở vật chất đơn giản, dễ đầu tư. Mô hình đã đạt được những hiệu quả tích cực. Đây là mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn để tiếp tục xây dựng và phát triển trong thời gian tiếp theo

Từ khóa: 
children
Leaders of Change
children’s clubs
How to Cite: 
Nguyễn Thị Thu Hoài, ,2023, MÔ HÌNH “CÂU LẠC BỘ THỦ LĨNH CỦA SỰ THAY ĐỔI” DÀNH CHO TRẺ EM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH LAI CHÂU, Tạp chí khoa học phụ nữ, 11-20, 24, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/mo-hinh-cau-lac-bo-thu-linh-cua-su-thay-doi-danh-cho-tre-em-nghien-cuu-truong-hop-tinh-lai-chau)

Bài viết cùng số