ĐỊNH KIẾN GIỚI TRONG HÌNH THỨC THỂ HIỆN GAME SHOWS “NGƯỜI ẤY LÀ AI” VÀ “BẠN MUỐN HẸN HÒ”

ĐỊNH KIẾN GIỚI TRONG HÌNH THỨC THỂ HIỆN GAME SHOWS “NGƯỜI ẤY LÀ AI” VÀ “BẠN MUỐN HẸN HÒ”

Nguyễn Thu Hiền thanhthuy@vwa.edu.vn Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Minh Khuê thanhthuy@vwa.edu.vn Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Thủy thanhthuy@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 

Trong những năm qua, trên sóng truyền hình, các trò chơi truyền hình (game shows) nở rộ, thu hút lượng lớn công chúng trên các kênh truyền hình và các nền tảng số. Độ phủ sóng của các chương trình này cùng với xếp hạng (rating) cao đã thể hiện sự tác động rất lớn của chúng tới nhu cầu và sở thích của người xem truyền hình. Vì vậy, các game shows có nhạy cảm giới và lồng ghép giới tốt sẽ là kênh truyền thông quan trọng góp phần nâng cao nhận thức giới, tiến tới bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; ngược lại, các game shows ấy nếu thiếu nhạy cảm giới sẽ củng cố thêm định kiến giới. Qua khảo sát sơ bộ, chúng tôi nhận thấy, vẫn còn không ít những “hạt sạn” giới trên các game shows. Bài viết này làm rõ các biểu hiện của định kiến giới hiện nay trên game shows “Người ấy là ai” và “Bạn muốn hẹn hò”, thông qua một số hình thức biểu hiện như bối cảnh xuất hiện nhân vật, ngôn ngữ, biểu cảm của khách mời/người chơi, dẫn dắt và định hướng của MC
 

Từ khóa: 
định kiến giới
trò chơi truyền hình
hình thức thể hiện.
How to Cite: 
Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Minh Khuê, Nguyễn Thị Thanh Thủy, ,2024, ĐỊNH KIẾN GIỚI TRONG HÌNH THỨC THỂ HIỆN GAME SHOWS “NGƯỜI ẤY LÀ AI” VÀ “BẠN MUỐN HẸN HÒ”, Tạp chí khoa học phụ nữ, 71-79, 26, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/dinh-kien-gioi-trong-hinh-thuc-hien-game-shows-nguoi-ay-la-ai-va-ban-muon-hen-ho)

Bài viết cùng số