MỐI QUAN HỆ VỚI THẦY CÔ, BẠN BÈ VÀ MỨC ĐỘ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC TRƯỜNG HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MỐI QUAN HỆ VỚI THẦY CÔ, BẠN BÈ VÀ MỨC ĐỘ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC TRƯỜNG HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Văn Hiền Hienlv7@fe.edu.vn Trường ĐH FPT, cơ sở Đà Nẵng
Tóm tắt: 

Trường học đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách ở học sinh. Mục tiêu của nghiên cứu này chỉ ra mối quan hệ với thầy cô, bạn bè và mức độ cảm nhận hạnh phúc trường học của học sinh. Nghiên cứu trên 454 học sinh trung học cơ sở kết quả cho thấy sự phân hóa khá đồng đều và ở mức độ cao về cảm nhận hạnh phúc khi đến trường. Mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với bạn bè càng thân thiết thì mức độ cảm nhận hạnh phúc ở trường học của học sinh càng cao. Mối quan hệ giữa học sinh với bạn bè là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến cảm nhận hạnh phúc ở trường học của học sinh
 

Từ khóa: 
mối quan hệ
thầy cô
bạn bè
hạnh phúc trường học
Thành phố Đà Nẵng
How to Cite: 
Lê Văn Hiền, ,2024, MỐI QUAN HỆ VỚI THẦY CÔ, BẠN BÈ VÀ MỨC ĐỘ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC TRƯỜNG HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, Tạp chí khoa học phụ nữ, 12-19, 26, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/moi-quan-he-voi-thay-co-ban-be-va-muc-do-cam-nhan-hanh-phuc-truong-hoc-cua-hoc-sinh-trung-hoc-co-so)

Bài viết cùng số