THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, TRẦM CẢM, STRESS Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, TRẦM CẢM, STRESS Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Trịnh Thanh Hương thanh_huong1402@yahoo.com Bệnh viện Bạch Mai
Tóm tắt: 

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng các rối loạn lo âu, trầm cảm và stress ở trẻ vị thành niên từ 10 đến 19 tuổi, xác định các yếu tố liên quan có ảnh hưởng đến tình trạng này. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ. Nghiên cứu sử dụng thang đo DASS-42 để đánh giá mức độ lo âu, trầm cảm và stress ở 64 trẻ em và thanh thiếu niên từ 11 đến 19 tuổi, trong đó có 41 nữ và 23 nam, đến khám và điều trị tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ vị thành niên dễ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo âu, trầm cảm và stress. Để cải thiện tình trạng sức khỏe tâm thần của trẻ, cần có sự quan tâm đặc biệt từ các bậc phụ huynh, giáo viên và nhân viên y tế. Việc nhận biết sớm các yếu tố gây căng thẳng và cung cấp các biện pháp hỗ trợ kịp thời là rất quan trọng
 

Từ khóa: 
Anxiety disorders
depression
Stress
adolescents
related factors
How to Cite: 
Trịnh Thanh Hương, ,2024, THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, TRẦM CẢM, STRESS Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN, Tạp chí khoa học phụ nữ, 2-11, 26, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/thuc-trang-roi-loan-lo-au-tram-cam-stress-o-tre-vi-thanh-nien-va-cac-yeu-lien-quan)

Bài viết cùng số