MỘT TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NHÂN DI CƯ

MỘT TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NHÂN DI CƯ

Hoàng Vũ Linh Chi hoangchi1908@gmail.com Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội
Tóm tắt: 

Kinh tế phát triển kèm theo tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Sự xuất hiện của các khu công nghiệp, nhà máy, công xưởng là một trong những nhân tố góp phần làm cho dòng di cư từ nông thôn ra các thành phố lớn tăng nhanh trong những năm trở lại đây. Trong đó, những người rời xa quê hương để vào các khu công nghiệp, các nhà máy làm công nhân chiếm một số lượng không nhỏ. Bằng phương pháp tổng hợp và phân tích các tài liệu đã có, bài viết dưới đây tổng quan sơ lược các nghiên cứu về công nhân di cư. Đồng thời, bài viết cũng nêu ra những đặc điểm chính của nhóm công nhân di cư, những yếu tố ảnh hưởng đến đời sống và sự hòa nhập xã hội của họ như vấn đề tiếp cận an sinh xã hội, những định kiến mà công nhân di cư phải chịu và cả tác động từ đại dịch COVID-19.
 

Từ khóa: 
công nhân di cư
an sinh xã hội
hòa nhập xã hội
Covid-19
How to Cite: 
Hoàng Vũ Linh Chi, ,2024, MỘT TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NHÂN DI CƯ, Tạp chí khoa học phụ nữ, 60-70, 26, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/mot-tong-quan-nghien-cuu-ve-cong-nhan-di-cu)

Bài viết cùng số