GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG SINH HOẠT HỘI VIÊN VÀ TẬP HỢP PHỤ NỮ

GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG SINH HOẠT HỘI VIÊN VÀ TẬP HỢP PHỤ NỮ

Hà Thị Thanh Vân havan@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 

Mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, tạo ra một cộng đồng tương tác lớn, cung cấp đa dạng các thông tin, kiến thức và góp phần tạo ra nhiều mối quan hệ, nhiều thay đổi thực tế và nhiều năm trở lại đây đã trở thành tất yếu không thể thiếu của con người. Trong tổng dân số Việt Nam tham gia mạng xã hội hiện nay, có không ít phụ nữ. Theo đó, nếu Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chiến lược sử dụng tốt các tiện ích của mạng xã hội sẽ có nhiều cơ hội trong việc thực hiện hiệu quả chức năng xã hội của Hội. Bài viết này chia sẻ thông tin và gợi ý cách thức Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sử dụng mạng xã hội trong sinh hoạt hội viên và tập hợp phụ nữ.
 

Từ khóa: 
mạng xã hội
tập hợp phụ nữ
sinh hoạt hội viên
How to Cite: 
Hà Thị Thanh Vân, ,2024, GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG SINH HOẠT HỘI VIÊN VÀ TẬP HỢP PHỤ NỮ, Tạp chí khoa học phụ nữ, 33-40, 26, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/giai-phap-su-dung-mang-xa-hoi-trong-sinh-hoat-hoi-vien-va-tap-hop-phu-nu)

Bài viết cùng số