HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN ĐÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI Á - ÂU LẦN THỨ 14 VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN ĐÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI Á - ÂU LẦN THỨ 14 VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

Đỗ Ngọc Nhung nhungdn@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam
Tóm tắt: 
Ngày 21/3/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Giáo dục và Nhân viên Công tác xã hội Liên bang Nga (SSOPiR) tổ chức sự kiện: Diễn đàn Công tác xã hội Á - Âu lần thứ 14 và Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của Công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay”. Diễn đàn được thực hiện bởi Học viện Phụ nữ Việt Nam, Hiệp hội Giáo dục và Nhân viên Công tác xã hội Liên bang Nga (SSOPiR), các tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực Công tác xã hội
 
Từ khóa: 
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN ĐÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI Á - ÂU LẦN THỨ 14 VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”
Tham khảo: 
How to Cite: 
Đỗ Ngọc Nhung, ,2023, HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN ĐÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI Á - ÂU LẦN THỨ 14 VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”, Tạp chí khoa học phụ nữ, 98-99, 21, (http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/hoc-vien-phu-nu-viet-nam-chuc-thanh-cong-dien-dan-cong-tac-xa-hoi-au-lan-thu-14-va-hoi-thao-khoa-0)

Bài viết cùng số