Quyển. 21, Số 1-2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Tác động của đại dịch Covid-19 với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên
Trịnh Thanh Hương,
Nguyễn Thị Hường,
2-13
2 Nhận thức về tình yêu tuổi học trò của trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội
Đỗ Thị Thu Phương,
14-20
3 Vai trò của người phụ nữ trong gìn giữ giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình thủ đô thời kỳ mới
Nguyễn Hoàng Anh,
21-33
4 Khả năng thích ứng của sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19: Nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Hà Nội
Dương Thị Thu Hương,
34-42
5 Khoảng cách giới trong tiếp cận và kiểm soát nguồn lực thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Phan Thị Thu Hà,
43-55
6 Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện Nội Tiết Trung Ương
Nguyễn Hùng Cường,
Nguyễn Thị Mai Mai,
56-67
7 Một nhận diện về nhu cầu tìm việc làm mới của thanh niên nông thôn vùng Tây Nam Bộ
Phạm Ngọc Tân,
Hoàng Vũ Linh Chi,
Tô Thị Hồng,
68-80
8 Cuộc sống của công nhân ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - Thực trạng và nhu cầu
Võ Ngọc Anh,
Trần Võ Thị Kim Siêng,
Nguyễn Thị Ngân Loan,
81-95
9 Giới thiệu Hội thảo Khoa học “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới”
Đỗ Ngọc Nhung,
96-97
10 HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN ĐÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI Á - ÂU LẦN THỨ 14 VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”
Đỗ Ngọc Nhung,
98-99

Tạp chí khác